Escalatieladder

De escalatieladder laat zien dat in de verschillende stappen van escalatie in een conflict partijen 
verschillende gedragingen kunnen vertonen. In fase 3 is het conflict teveel geëscaleerd en heeft mediation geen zin meer. Vroegtijdige interventie middels mediation is aan te raden om verder afglijden te voorkomen.