HomeWat is MediationWie zijn wijMediation zelftestBemiddeling bij (echt)scheiding
NieuwsEscalatieladderLinksMediation kostenInfo / Contact

Mediation, wat is dat?

Mediation komt van het Latijnse woord mediare: tussenbeide komen. Mediation is een vorm van conlictoplossing waarbij een onafhankelijke neutrale derde, de mediator, partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamelijk gedragen en een voor ieder van hen optimale oplossing van hun onderlinge conflict te komen. Steeds meer geschillen worden opgelost door mediation, zowel in persoonlijke als in zakelijke kwesties. Mediation kent een groot aantal voordelen ten opzichte van andere vormen van geschillenoplossing. De belangrijkste daarvan zijn:

• snelheid
• kostenbeheersing
• informele procedure
• deskundige begeleiding
• actieve rol van partijen
• ruimte voor creatieve oplossingen
• geen onnodige beschadiging van relaties
• gezamenlijke oplossing = hoge acceptatiegraad
• gezamenlijke oplossing = win-win resultaat
Wat is mediation?